Volvo Group Trucks Operations, Powertrain production, Skövde

Volvo Powertrain, Skövde

För vägbeskrivning till vår fabrik klicka här >>

Vad tillverkas på fabriken i Skövde?

Här på Powertrain Production i Skövde tillverkas motorer och motorkomponenter som levereras till Volvokoncernens fabriker i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Indien. Produktionen är uppdelad i tre produktionsprocesser: gjutning, bearbetning och montering och det finns även ett antal stödfunktioner såsom underhåll och logistik med flera. Med hög datoriserings- och automatiseringsgrad skapar vi morgondagens energieffektiva motorer och bidrar till Volvos vision – att bli världsledande inom hållbara transporter.

Hur är det att jobba hos oss?

Totalt arbetar ca 3 200 personer här. För oss är det viktigt att vi jobbar som ett lag, vilket innebär att vi tillvaratar alla anställdas engagemang. Lagen på avdelningarna bildar också ett stort gemensamt lag – hela fabriken, där kärnfunktionerna Gjutning, Bearbetning och Montering samverkar med stödfunktioner för att nå det gemensamma målet: Produkter i världsklass.

Vill du söka till Volvosteget i Skövde?

Vi tror att du kommer att trivas hos oss om du är en lagspelare. Du är intresserad av eller nyfiken på teknik och stimuleras av en pulserande miljö. Vi som jobbar här har olika bakgrund, är killar och tjejer i olika åldrar och har olika intressen. Mångfalden är något vi välkomnar där varje individ är värdefull och arbetar tillsammans för att nå Volvos mål. Vi vill utveckla oss själva, vårt lag och vårt arbete och jobbar med ständiga förbättringar och utvecklar våra processer.

Var får du praktisera?

Som Volvostegdeltgare praktiserar du framför allt i vår monteringsfabrik. Du kommer både att stå direkt i monteringsline och jobba i stödprocesserna runt omkring,. Det kan handla om att plocka material och säkerställa att du och dina kollegor har rätt komponenter inför monteringsmomentet samt att jobba i vår truck- och materialförsörjningsenhet där du själv kommer att köra ut material till kollegorna ute i fabriken samt få ta del av vår motorprovningsverksamhet och måleriprocess. Du behöver inte redan ha truckkörkort utan kommer att få truckutbildning hos oss!

Hur ser fördjupningsveckorna ut?

Under fördjupningsveckorna finns dessa alternativ: Monteringsteknik, PLC (programmerbart styrsystem) och monteringskvalitet.

Vad lär du dig på Volvosteget?

Under ditt år hos oss kommer du få gedigen jobberfarenhet i att arbeta i en monteringsfabrik. Teoriveckorna kommer ge dig teoretisk kompetens i industriarbete vad gäller kvalitet, underhåll, monteringsteknik, produktionsprocessen, lagarbete med mera. Efter slutförd utbildning har du en stabil grund för att fortsätta jobba inom industrin. Du kan till exempel jobba inom montering, monteringsteknik, materialförsörjning, lagerarbete och logistik.