Frågor & Svar

 • Vad är Volvosteget?

  Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning för dig som är ung, arbetslös och nyfiken på att jobba inom produktionsindustrin. Utbildningen löper under ett år och varvar teori med praktik på någon av våra 11 anläggningar i Sverige. Om du blir antagen till Volvosteget väntar en visstidsanställning hos Volvokoncernen under ett år med avtalsenlig lön.

 • När startar nästa omgång?

  Nästa omgång av Volvosteget startar den 8 november 2021. Ansökan är öppen mellan den 16 augusti och 12 september 2021.

 • Vem kan söka till Volvosteget?

  Här är grundkraven:
  • Du ska vara mellan 18-23 år för att kunna söka.
  • Du ska ha en avslutad gymnasieutbildning med lägst betyg E i Matematik 1, Svenska 1/SAS 1 samt Engelska 5.
  • Om du har en utländsk gymnasieutbildning måste du ha konverterat dina betyg till svenska betyg (läs mer under nästa fråga) och ha kunskaper i svenska med godkänt betyg i svenska som andraspråk (SAS) 1.
  • Du måste också vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Se till att bifoga kopia på ditt examensbevis från gymnasiet samt intyg om att du är inskriven på Arbetsförmedlingen med din ansökan.

 • Hur gör jag om jag har en utländsk gymnasieutbildning?

  Då behöver du bifoga en auktoriserad översättning av dina slutbetyg från gymnasiet som också är konverterad till svenska betyg. Myndigheten som bedömer utländska betyg heter UHR – universitets- och högskolerådet och du kan ansöka om att konvertera betyg på deras hemsida www.uhr.se.

 • Hur söker jag till Volvosteget?

  Ansökan görs via Volvostegets hemsida under ansökningsperioden. Ansökan är öppen mellan den 16 augusti och 12 september 2021. Fyll i en intresseanmälan så påminner vi dig när ansökan öppnar!

 • Hur väljer ni ut vem som blir antagen till Volvosteget?

  För det första ska du uppfylla behörighetskraven, se under ”Vem kan söka till Volvosteget”. Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet, där du motiverar varför du vill få en plats i Volvosteget. När vi gör urvalet strävar vi efter en mångfald av personer av olika kön, bakgrund och erfarenheter. Vi ger inte förtur eller sållar bort någon baserat på vilken gymnasieutbildning man gått eftersom vi vill få till en mix av deltagare.

 • Har man någon chans att bli antagen även om man har dåliga betyg?

  Höga betyg är inte avgörande för om man blir antagen eller inte, men för att kunna söka måste du ha en avslutad gymnasieutbildning och vara godkänd i matematik, svenska och engelska. Personlighet, nyfikenhet och intresse för att arbeta praktiskt väger tungt i bedömningen av de sökande.

 • På vilka orter finns utbildningen?

  Volvosteget 2021-22 finns på 8 orter: Göteborg, Borås, Skövde, Köping, Eskilstuna, Arvika, Hallsberg och Vara. Du väljer själv vilken ort du vill söka till och kan även söka till flera orter.

 • Hur många utbildningsplatser finns det?

  Det kan variera något från år till år. Volvosteget 2021-22 har ca 75 platser. Platserna är fördelade på Volvokoncernens olika produktionsanläggningar i Sverige där vi tillverkar lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marin- och industrimotorer, drivlinor och växellådor.

 • Hur många utbildningsplatser har varje fabrik?

  Antalet platser på varje anläggning beror på anläggningens storlek.

 • Hur går rekryteringen till?

  Man söker till utbildningen via Volvostegets hemsida. Ansökan är öppen mellan den 16 augusti och 12 september 2021. Därefter görs ett urval och intervjuer hålls. Rekryteringsprocessen avslutas i mitten/slutet av oktober. Utbildningsstart är 8 november 2021.

 • Hur lång är utbildningen?

  Utbildningen är 47 veckor lång (plus 5 veckor betald ledighet). Utbildningen startar i början av november och avslutas året därpå efter ett års utbildning.

 • Vilken ersättning får deltagarna?

  Deltagarna i Volvosteget får 19 526 kr i lön före skatt enligt 2021 års avtal. De får också Volvos friskvårdsbidrag på 2 000 kr.

 • Får man semester?

  Deltagarna får fem veckor betald ledighet, fyra veckor på sommaren och en vecka mellan jul och nyår.

 • Hur ser kursplanen ut?

  Utbildningen inleds med tre veckor introduktion följt av basutbildning inom följande områden; Lagarbete, Produktionsprocessen, Kvalitet, Underhåll samt Människa, industri, samhälle. Varje teorivecka följs av en praktikperiod. Utbildningen innehåller också fyra veckor fördjupning inom ett eller flera områden. Om du vill veta mer om utbildningens innehåll, läs mer under fliken Kursplan.

 • Hur många veckor praktiserar man?

  Volvosteget omfattar totalt 12 veckor teori och 35 veckor praktik under handledning. Varje teorivecka följs av en praktikperiod. För mer information läs mer under fliken Kursplan.

 • Vad gör man under praktiken?

  Arbetsuppgifterna ser lite olika ut beroende på var du går Volvosteget. I stora drag utbildas du inom t ex montering, svetsning, gjuteri, pressning eller arbete inom logistik, t ex truckkörning. I arbetsuppgifterna ingår många praktiska moment så det är bra om du gillar att jobba praktiskt. För mer information läs mer under fliken Utbildningsorter.

 • Garanteras man en anställning efter utbildningen?

  Volvosteget är ingen garanti för fortsatt jobb inom Volvokoncernen. Men deltagarna får vid avslutad utbildning ett utbildningscertifikat som visar att de har tillräckliga kvalifikationer för att klara ett produktionsjobb inom industrin – inte bara hos oss utan även hos andra arbetsgivare.

 • Vad kan jag jobba med efter utbildningen?

  Utbildningen ger kompetens för att ta industrijobb inom vilken bransch som helst. Men det vanligaste är att man jobbar på en fabrik eller produktionsanläggning med till exempel montering, logistik eller som maskinoperatör. Volvosteget ger kunskaper i lagarbete, produktionsprocesser, kvalitet och underhåll mm.

 • Varför satsar Volvokoncernen på Volvosteget?

  Volvosteget är en satsning för arbetslösa unga och samtidigt en långsiktig investering som vi gör för att säkerställa att vi har rätt arbetskraft och kompetens i framtiden. För oss som företag är det viktigt att unga får upp ögonen för arbeten inom produktionsindustrin. Samhällets utmaning med ungdomsarbetslöshet gör det extra motiverat med en satsning som Volvosteget. Läs mer under fliken Varför Volvosteget.

 • Vill du komma i kontakt med oss?

  Mejla till [email protected] om du har några frågor så svarar vi så snart vi kan.